Májka 2014 v Úhercích po Máchovsku

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
SDH Úherce však v smrkový jel, nejvyšší máj pak na zemi spad. Dovezli domů za bouřky ten strom, promokli na kůži a slyšeli hrom.
30.4. ve středu dubnovou, zdobily dívčiny korunu májovou. Jeřáb tu stojí jak každý rok zas, rameno své pak k oblakům vztáh. 
Obrovskou silou uchopil strom, na místo určení postavil ho. Zaplanul oheň tam u paty stromu, pohledy přilákal dětí i davu.
Vzplanula dívčina z hadrů a slámy, máme to za sebou, to bude slávy. Pivo od Davida nám proudem teklo, 
Gustovo maso pak na grilu se peklo. Pro děti, rodiče měli jsme párky, od Obce Úherce je dostali jak dárky. 
Bujaré oslavy tohoto máje do noci trvaly, přece znám je. Za pomoc přípravy, úklidu všeho, děkovat nestačím, bylo jich mnoho. 
Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas, na přes-rok opět u májky zas.