Mikulášská diskotéka 2013

Je tomu již mnoho let, co obyvatelé vesnic a i měst na 5 .prosince zaznamenávají rekordní pohyb Mikulášů, čertů a andělů. I tady v Úhercích jsem je zahlédl, jak plní své povinnosti. A aby si děti tento svátek dobře pamatovaly, protože opakování je matka moudrosti, přiletěl Mikuláš s dvěma čerty a andělem do Kulturního domu v Úhercích, kde se 8.12.2013 konala tradiční Mikulášská diskotéka pro děti. Přílet Mikuláše se očekával na 16:30 hod, tak bylo dostatek času na výrobu svícnů pro maminky a tatínky, lití vosku do vody a na spousty her. A děti si to náležitě užívaly. Při zapalování prskavek byl zápach síry na sále tak velký, že i čerti v pekle by tiše záviděli. Bohužel dohlednost na sále byla malá a muselo se vyvětrat. Netrvalo dlouho a zlatý hřeb večera tu byl. Kupodivu Mikuláš s čerty a andělem přišli pěšky směrem od kostela sv. Josefa a nepřiletěli tak, jak se očekávalo. Zřejmě dobrý oddíl a pěší túra jim nevadí. Od tohoto okamžiku to bylo plně v režii Mikuláše. Čerti dostali za úkol pedagogickou výchovu zlobivých dětí, některé dokonce odnesli v pytli ven a ty hodnější si s pekelníky mohly zahrát karty. Mikuláš s andělem odměňovali děti podle zásady, něco za něco. Děti jednotlivě zazpívaly, zarecitovaly a nebo řekly básničku a odměna byla jistá. Po hodině práce bylo každé dítě po zásluze odměněno a blížil se konec. Vše dopadlo jak dopadnout mělo a budeme se těšit zase na příští rok. Pro pořádek, organizátorkami akce byly Soňa Krokaveczová a Jiřka Cochlarová, sponzorem byla Obec Úherce.