Noc kostelů Úherce 2016

Kostel sv. Josefa v Úhercích již několik let není jen dominantou Obce Úherce a okolí, ale i místem kultury. Svědčí o tom seznam akcí, které se v posledních letech v kostele odehrály. Tou poslední byla Noc kostelů, která proběhla v pátek 10. 6. 2016. Organizátorem byla Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích. Kostel byl veřejnosti otevřen od 19:00 hod do 21:00 hod a za tu dobu se přišlo do kostela podívat na 70 občanů Úherec a okolí. Komentovaná prohlídka proběhla v 19 hodin a o historii a postupu prací při opravě promluvila jednatelka nadace paní Mgr. Vlasta Hanauerová. Věží kostela a půdním prostorem provázel pan David Melichar. 
Občané, kteří do kostela sv. Josefa chodí pravidelně, si jistě všimli postupu prací při opravě této kulturní památky. Byla dokončena oprava stropní konstrukce, oprava zábradlí na kůru a demontovány skleněné výplně v příčné lodi kostela, v apsidě a na kůru. Restaurátorská firma oknům opět vrátí jejich původní vzhled. Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích připravuje za finanční podpory Obce Úherce opravu zvonice, zvonu a nákup a montáž nových věžních hodin včetně elektro instalace věže.
Před nadací stojí ještě hodně úkolů, které bude muset zvládnout. S opravou kostela však mohou pomoci všichni občané, kterým není lhostejný stav kostela a přispějí jakoukoli částkou nadaci, která tyto finanční prostředky využije na zrychlení oprav kostela. Dobrovolné příspěvky lze zasílat na účet číslo 35-1661600227 banka 0100 KB Nýřany.
Případné dotazy volejte panu Miroslavu Píškovi tel. 734 604 173 nebo Mgr. Vlastě Hanauerové tel. 728 942 668. Za finanční příspěvky předem děkujeme.