Nové dětské hřiště Úherce Náves

Obec Úherce se dočkala nového dětského hřiště na Návsi. Původní hřiště z roku 2001 již bylo v nevyhovujícím stavu a bylo třeba s touto situací něco dělat. O nové hřiště obec Úherce usilovala již minulý rok, bohužel, neuspěli jsme s dotací. Tento rok 2012 jsme byli o poznání lepší a dotaci na vybudování nového dětského hřiště na Návsi jsme získali z Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady na celé hřiště činí 363.120,- Kč, z toho dotace je 248.119,- Kč a spoluúčast obce 115.001,- Kč. Devítičlenná výběrová komise vybírala z osmi dodavatelů dětských hřišť, kteří se výběrového řízení účastnili a vypadá to, že vybrali dobře. Na obci a i na všech, kteří si na hřišti hrají a budou hrát, záleží, v jakém stavu hřiště bude a jak dlouho vydrží sloužit svému účelu.