Oprava hřbitovní zdi

Posláním každé obce je udržovat a chránit tradice obce a pečovat o dědictví z dob minulých pro generace budoucí.
Jedním takovým dědictvím je v obci Úherce hřbitov. Tři čtvrtě hektarový hřbitov se dočkal svého rozšíření do současné velikosti a slavnostního vysvěcení 21. 10. 1868. Zub času za téměř 150 let udělal své a bylo na zastupitelích Obce Úherce, jak se k části historie postaví. 
Vše dobře dopadlo a zastupitelé usnesením 153/11 ze dne 19. 12. 2011 prohlásilo hřbitov za „kulturní památku místního regionálního významu“. Na tomto základě bylo požádáno o finanční příspěvek na opravu hřbitovní zdi z fondů Evropské unie z Programu rozvoje venkova z opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. 
Dotace ve výši 460.000,- Kč byla získána a dne 19. 1. 2015 převedena na účet Obce Úherce. Stavební práce na opravě zdi byly zahájeny v srpnu 2012 a dokončeny na začátku měsíce srpna roku 2014. Oprava hřbitovní zdi stála Obec Úherce 133.000,- Kč.
Mimo dotační prostředky byly provedeny terénní úpravy kolem hřbitovních zdí, 400 m drenáží, opravena márnice, a opravy se dočkal i litinový kříž, který se již rozpadal. Při terénních úpravách a budování drenáže byly vyhlášeny dvě brigády organizované obcí, na které přišli hlavě členové Rybářského spolku Úherce a členové Hasičského spolku Úherce a to celkem 25 lidí. Za pomoc jim patří dík.