Oprava koupaliště 2011

Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce Úherce rozhodlo o opravě dětského koupaliště na Velkém rybníku a opravě dělícího zábradlí. Bohužel, zábradlí se již nepodaří zachránit. Na pomoc s opravou koupaliště přišlo 25 pomocníků a to bylo znát na množství odvedené práce. Na desátou hodinu byla i menší svačinka a i nějaké to pivo, které k tomu neodmyslitelně patří. Na snížení hladiny vody v rybníku musela přijet i těžká mechanizace požárního sboru Plzeň, za což jim patří dík. Poděkování si zaslouží i Gusta Nezhyba, který dva dny pomáhal bagrem, Sboru dobrovolných hasičů Úherce, za zapůjčení čerpadla při snižování hladiny a vystříkávání dna koupaliště. Obzvlášť velký dík patří Úhereckému svazu rybářů, kterých přišlo opravdu hodně a všem, kterým není lhostejný osud dětského koupaliště a přišli pomoct.