Opravy v obci

Je posláním každé obce zachovat pro generace budoucí odkazy z dob minulých. Jen tak jde pochopit tok dějin obcí, měst, států a celého lidstva. 
I Obec Úherce se snaží zachránit dědictví minulosti pro přítomnost a budoucnost.
Po kompletní rekonstrukci hřbitovní zdi roku 2014 přišla roku 2015 řada na opravu litinového kříže u vstupu na hřbitov. Za léta litinový kříž popraskal na 22 kusů. Kříž byl svařen, obroušen a znovu nalakován tak, jak vypadal roku 1866 při jeho osazení.
Původního vzhledu se dočkal i Jandův kříž, který stojí na cestě do Mexika v Nýřanech. Pískovcový památník, který se skládá ze čtyř částí, náležel původně ke dvoru č.p. 24, tzv. Jandův dvůr. Oprava byla provedena za finanční podpory Plzeňského kraje a to 10.000,- Kč. Celkové náklady činily 34.554,- Kč. Velkou měrou se na opravě podílel pan David Melichar z Úherec.
Opravou prošel i Baraschův kříž, který stojí u rozcestí Zbůch, Nýřany v západní části obce. Památník, který je již zakreslen ve vojenských mapách z let 1764-1783, náležel ke dvoru č.p. 3, tzv. Baraschkův dvůr. I tato oprava byla finančně podpořena Plzeňským krajem částkou 10.000,- Kč. Celkové náklady přišly na 22.846,- Kč a na opravě se opět podílel pan David Melichar.
A nyní něco málo k úpravám v obci Úherce.
Na Návsi byl zasazen stříbrný smrk, který věnoval pan David Tvrdík z Úherec a strom i osobně zasadil. Obec tak nebude muset každý rok kácet v obecních lesích strom na vánoce. 
Pro lepší dostupnost občanů obce k iglú na třídění odpadů, bylo vybudováno nové sběrné místo u bytových jednotek v ulici K Mexiku. Je možné zde odevzdat papír, plast a sklo. 
Sběrné místo se rozšířilo a stavebně upravilo na Návsi před Koloniálem. 
V současné době se na tomto stanovišti nachází 2x iglú na plast, 1x sklo, 1x oděvy a 1x papír a v měsíci listopadu přibude ještě 1x papír.
Opravy se dočkaly i zpevněné plochy před Kulturním domem Úherce, které již byly nevyhovující.