Pálení čarodějnic a májka

Přesto, že počasí na to nevypadá, přišel čas máje a ten se musí náležitě oslavit. Nejprve je však třeba toho hodně připravit. Rovný smrk z obecního lesa, stan pro případ špatného počasí, dřevo na oheň, buřty, maso se zeleninou na pečení a hlavně hodně pití. Na přípravách je zapotřebí hodně pracovitých lidí a těch je v Úhercích dostatek. Hlavní slovo při oslavách má každoročně Sbor dobrovolných hasičů Úherce, který má nad přípravou máje patronát. Pečené vepřové maso se zeleninou s láskou dělané je od hasičů jen dalším bonusem pro Úherecké občany. 
Poděkování patří vedení firmy EMT, které zajišťuje každoročně jeřáb na postavení májky, Davidu Melicharovi, který zajišťuje dovoz smrku z lesa do obce a Jiřce Cochlarové, která připravila program pro děti. 
Pálení čarodějnice a máje dne 30. 4. 2017 se zúčastnilo přes 100 obyvatel Úherec a vydrželi v tomto počtu do devatenácté hodiny. Poté zima a hlavně vítr přece jen donutil hodně lidí odejít. Zdraví má člověk jen jedno! 
Živo u májky bylo ještě po půlnoci a jeden silný jedinec vydržel u májky, tak jako každý rok, až do rána bílého.