Pietní akt 2013

Tak, jako každým rokem, tak letos 9. 5. 2013 se na místním hřbitově uskutečnil pietní akt za přítomnosti generálního konzula ruské federace BARSUKOVA NIKITY SERGEJEVIČE, který se přijel se svým doprovodem podívat a uctít památku devíti ruských
vojáků, kteří pracovali jako váleční zajatci ve Zbůšském a Týneckém dole a nedožili se osvobození. Na Zbůšské a Týnecké šachtě pracovalo na 820 ruských válečných zajatců. Druhým pietním místem byl hrob zastřelených horníků při Nýřanské
stávce, která byla střelbou do demonstrantů 20.5. 1890 rozehnána. Celkem bylo zastřeleno 8 horníků a 24 těžce raněno včetně třináctiletého chlapce Procházky. Poslední pietní akt se uskutečnil u pomníku obětem z transportu smrti, který
těsně před koncem II. světové války, v polovině dubna roku 1945, vyjel z koncentračního tábora Buchenwald. Při zastávce na Humpoltce byl zabit neznámý počet lidí. Na další zastávce v obci Stod bylo povražděno nacisty zbývajících 241 vězňů různých národností, Francouzi, Poláci, Čechoslováci, Italové, Rusové, Dánové, Španělé, Rakušané, Němci a i devět amerických výsadkářů, kteří byli zajati při vojenských operacích. Lidské oběti a utrpení bylo za II. světové války nepředstavitelné. Jen Čechoslováků padlo 365 000, z toho 25 000 vojáků a 340 000 civilistů, Američanů 418 500, z toho 407 300 vojáků a 11 200 civilistů a Rusů 23 200 000, z toho 10 700 000 vojáků a 11 500 000 civilního obyvatelstva. Je na nás, abychom nezapomínali na tyto hrůzy a jednou ročně vzpomenuli na ty, kteří život položili.