Pietní akt hřbitov Úherce a Humpoltka 2015

I letošní rok se 9. května 2015 na místním hřbitově uskutečnil pietní akt za přítomnosti generálního konzula ruské federace z Karlových Var, který se svým doprovodem přijel uctít památku devíti ruských vojáků, kteří pracovali jako váleční zajatci ve Zbůšském a Týneckém dole na uhlí a nedožili se osvobození. Na Zbůšské a Týnecké šachtě pracovalo na 820 ruských válečných zajatců. Vzhledem k silnému dešti se začátek pietního aktu uskutečnil v Kulturním domě Úherce. 
Druhým pietním místem byl hrob zastřelených horníků při Nýřanské stávce, která byla střelbou do demonstrantů 20.5. 1890 rozehnána. Celkem bylo zastřeleno 8 horníků a 24 těžce raněno včetně třináctiletého chlapce Procházky. 
Poslední pietní akt se uskutečnil u pomníku obětem z transportu smrti, který
těsně před koncem II. světové války, v polovině dubna roku 1945, vyjel z koncentračního tábora Buchenwald. Při zastávce na Humpoltce byl zabit neznámý počet lidí. Na další zastávce v obci Stod bylo povražděno nacisty zbývajících 241 vězňů různých národností, Francouzi, Poláci, Čechoslováci, Italové, Rusové, Dánové, Španělé, Rakušané, Němci a i devět amerických výsadkářů, kteří byli zajati při vojenských operacích. Lidské oběti a utrpení bylo za II. světové války nepředstavitelné. Jen Čechoslováků padlo 365 000, z toho 25 000 vojáků a 340 000 civilistů, Američanů 418 500, z toho 407 300 vojáků a 11 200 civilistů a Rusů 23 200 000, z toho 10 700 000 vojáků a 11 500 000 civilního obyvatelstva. Je na nás, abychom nezapomínali na tyto hrůzy a jednou ročně vzpomenuli na ty, kteří život položili.