Pouť 2013 děti Zbůch

I tento rok byla zachována tradice pozvání dětí z Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež ze Zbůchu na atrakce Josefské poutě. První jarní pouť, která se konala 23. 3. – 24. 3. 2013 byla jarní jen podle kalendáře. Každý, kdo na pouť přišel, byl jistě přesvědčen, že jde o pouť zimní a domorodci Úherec takové mrazy a ledový vítr nepamatují. V pátek 22. 3. bylo počasí přece jen trochu přívětivější a děti z Ústavu sociální péče ze Zbůchu využily tuto příležitost beze zbytku. Postupně vyzkoušely téměř všechny pouťové atrakce, které měly k dispozici zcela zadarmo. Toto povyražení a rozptýlení z každodenního stereotypu jim umožnili majitelé pouťových atrakcí, kteří na úhereckou pouť přijeli. Jsou to takoví, vesměs urostlejší chlapci, také zachycení na jednom snímku. Za jejich vstřícnost jim patří velký dík. Celé to páteční dění v Úhercích přijeli zachytit redaktoři Plzeňského deníku pan Martin Švec a fotograf Vlastimil Leška. Na závěr pouťového dětského odpoledne byly děti pozvány do Kulturního domu v Úhercích na menší občerstvení, které zajistil Obecní úřad Úherce. Spokojenost dětských tváří mluvila za vše. Tak zase příští rok 2014. 
I letošní rok byl otevřen po oba dva dny poutě kostel sv. Josefa, o který se stará Nadace pro obnovu kostela Sv. Josefa pro veřejnost. Na rozdíl od jiných úhereckých poutí byla po několika desítkách let v kostele sv. Josefa sloužena POUTNÍ MŠE SVATÁ. Mši sloužil Dominik, OFM. Pro kostel i Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa je to nová zkušenost.