POUTNÍ MŠE SVATÁ Úherce 2013

Úherecká pouť byla vždy neodlučitelně spojena s kostelem sv. Josefa a s kostelem zase byly spojeny mše ke všem větším událostem, jako je například Josefská pouť. Je tomu už dlouhá desetiletí od doby, kdy naposledy zazněly modlidby z úst faráře při takovéto události. Letošní oslavy svátku sv. Josefa v Úhercích byly jiné a v historii kostela sv. Josefa přelomové. V sobotu 23. 3. 2013 od 15:00 hod proběhla v kostele sv. Josefa v Úhercích POUTNÍ MŠE SVATÁ. Sloužil jí páter Dominik, OFM. Bohoslužby se účastnilo kolem třiceti občanů z Úherec a okolí. Z úst pátera a několika poutníků zazněla slova svatého evangelia podle Matouše o početí panny Marie z Ducha svatého a zrození Syna Božího Ježíše Krista. V průběhu Poutní mše svaté se kostelem nesly melodie písní a slova modliteb. 
Na tom, že v Úhercích po tolika letech proběhla Poutní mše svatá má největší zásluhu Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa, která tuto mši umožnila uspořádat a zajišťuje opravy kostela sv. Josefa tak, aby kostel sloužil nejen náboženským účelům, ale i pro kulturní dění obce Úherce. Na snímcích je zachycen průběh mše, jednatelka Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa paní Mgr. Vlasta Hanauerová při pořadatelské službě v kostele v průběhu pouti, dva snímky z natáčení v kostele firmou STILLKING FILM, spol, s.r.o. a pár snímků z oprav věže a střechy kostela.