Prapor a znak obce Úherec

800 let od první písemné zmínky je v životě obce Úherce tak významnou událostí, že stojí za to se k ní ještě jednou vrátit. Vlastní oslava proběhla 30.8.2013, ale přípravy započaly již na podzim roku 2012. Stěžejním úkolem na oslavy bylo zajištění originálního erbu a praporu obce, které by nejlépe vystihovaly historické události obce. Návrhy erbu a praporu zajistila místostarostka obce Mgr. Jana Hošková prostřednictvím svých studentů. Ze tří nejlépe vypracovaných návrhů zastupitelé vybrali jeden, který byl zaslán heraldikovi Mgr. Janu Tejkalovi. Po odborném zpracování panem Mgr. Tejkalem byly zastupitelstvu předloženy 4 návrhy. Z těchto návrhů dne 7.2.2013 Zastupitelstvo obce vybralo varianta č. 2, která byla následně zaslána ke schválení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Návrh byl schválen 3-5.3.2013. Ke slavnostnímu převzetí udělovací listiny z rukou Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavy Němcové došlo v Praze dne 10.6.2013 a přebrala ji místostarostka Obce Úherce Mgr. Jana Hošková a student, jehož návrh se realizoval. Od tohoto okamžiku je Obec Úherce majitelem vlastního znaku a praporu.
Popis erbu a vysvětlení použité symboliky: V levé vrchní části je umístěné zlaté kolo od vozu v červeném poli, což symbolizuje zemědělskou historii obce. V pravé vrchní části se nachází černé paroží, které připomíná historickou vazbu k panství panenského kláštera v Chotěšově. Ve středu štítu vodorovně je modro stříbrná vlna, která znázorňuje devět rybníků v katastru obce. Ve spodní části štítu jsou dvě hornická kladiva obrácená dolů, což symbolizuje historickou těžbu černého uhlí v okolí obce Úherce. Směr kladívek pak značí, že těžba již byla ukončena. Symbolika u praporu koresponduje se znakem. Co má prapor na víc oproti znaku je možnost stužkování k význačným událostem obce. Prví stuhu prapor získal právě při oslavách 800 let od první písemné zmínky a doufejme, že to nebyla stuha poslední.