Rekonstrukce studny Helky

Historie každé i malinké obce je poklad, o který stojí se zajímat a pečovat. I obec Úherce má svojí historii, která sahá až do třináctého století a je starší, než naše krajské město Plzeň. Jedinou památkou z této doby je studna Helka, která je situovaná na severní straně Návsi při jižním průčelí kostela sv. Josefa. Studna je hluboká 13,5 m a je celá zděná z kamene. Obec Úherce oslavila 31.8.2013 800 let od první písemné připomínky a jedním bodem oslav bylo i otevření nově zrekonstruované studny Helka, která nám připomíná rok 1213 a majitelku Úherec paní Helku, dceru pana Drslava ze Žinkov. Tato rekonstrukce studny byla připravována s dvouletým předstihem. Nejprve Zastupitelstvo obce Úherce prohlásilo studnu Helka svým usnesením 153/11 ze dne 19.12.2011 kulturní památkou místního regionálního významu a to z důvodu získání finančních prostředků z Evropské unie. Celkové náklady na rekonstrukci studny Helka jsou 94.169,- Kč. Část těchto prostředků bude hrazena z Evropských fondů. Zhotovitelem kamenné vyzdívky studny na základě výběrového řízení byla firma Kamenoprůmysl Plzeň spol. s.r.o. Okrasnou mříž prováděla firma NEZ A+G s.r.o. Ostatní stavební práce na rekonstrukci studny si od vybourání cihelné nadstavby studny, provedení odvodňovacího žlábku a dlažby okolo studny z lomového kamene až po vahadlo s okovem prováděla obec Úherce sama. Předlohou pro vzhled vahadla a studny Helka byl obraz, který je pověšen v zasedací místnosti obecního úřadu. Jaké to bylo v minulosti při nabírání vody ze studny si mohou zájemci vyzkoušet osobně do 15.listopadu. Poté bude okov sejmut a uložen přes zimu.