Vesnice roku 2015

V sobotu 1. srpna 2015 proběhlo v Kornaticích vyhlášení výsledků 21. ročníku Vesnice Plzeňského kraje roku 2015. 
Tuto malou vesničku byste našli na Rokycansku a právě tato obec se stala vítězem letošního ročníku Vesnice Plzeňského kraje roku 2015 a postupuje se zlatou stuhou do celostátní soutěže.
A nyní něco málo o soutěži. Vyhlašovatelem 21. ročníku soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2015 je Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spoluvyhlašovateli jsou: Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení místních samospráv a příslušné kraje. Záštitu nad krajským kolem soutěže převzal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
Do letošního ročníku 2015 se přihlásilo na 25 obcí Plzeňského kraje a mezi nimi i Obec Úherce.
Vítěze jsem již představil a nyní k dalším oceněným. Modrou stuhu za společenský život získaly Kasejovice, bílou stuhu za činnost mládeže obdržely Příchovice, oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu ukořistily Břasy a poslední, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí přijal Chlum.
A jak dopadly Úherce? Mimo pamětní medaile za účast v krajském kole soutěže přebrala Mgr. Jana Hošková, místostarostka obce, z rukou hodnotitelské komise také diplom za vytváření mediálního obrazu obce.