Vybudování křižovatky ulic Hlavní a Topolová Úherce 2017

Zastupitelé obce Úherec dlouhodobě usilovali o vybudování křižovatky ulic Hlavní a Topolová. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu byla křižovatka z tvaru „V“ přebudována na tvar „T“. Při této investiční akci bylo třeba přesunout sloup elektrického vedení s veřejným osvětlením a barokní sloup sv. Jana Nepomuckého. Sloup Jana Nepomuckého byl při této příležitosti roku 2016 rekonstruován. 
Stavební práce prováděla stavební firma SILBA s.r.o. Obec Úherce získala na tuto stavební akci účelovou dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2016 a to 350.000,- Kč. Celkové náklady na křižovatku ulic Hlavní a Topolová činily 1.840.250,- Kč.
24. 10. 2017 byl Městským úřadem Nýřany, odborem dopravy vydán kolaudační souhlas. 
Na rok 2018 Obec Úherce plánuje prodloužení ulice Topolová a následně položení vrchní vrstvy asfaltu v ulici Topolová. Předpokládané náklady na tyto dvě stavby činí 1.400.000,- Kč. Pokračovat se bude i na výstavbě chodníků v ulici K Mexiku a na dalších drobnějších akcích v obci Úherce.