Výstavba chodníků 2012

Obec Úherce ve svém plánu rozvoje měla dlouhodobě mimo jiné i výstavbu nových chodníků. Letošní rok podala obec žádost o dotaci na výstavbu jednostranného chodníku v ulici Střední na Plzeňský kraj z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012. Rozpočtové náklady na výstavbu 400 m2 činily 390.000,- Kč, z toho požadovaná dotační částka byla 270.000,- Kč a spoluúčast obce 120.000,- Kč. Dne 20.3.2012 obec obdržela oznámení o nepřidělení dotace na tuto akci a proto se rozhodla pro výstavbu svépomocí. Dne 11.5. 2012 byly započaty výkopové práce a v polovině června byl chodník v ulici Střední a i část chodníku v ulici Topolová hotov. Celkové náklady obce na tuto stavbu činí 172.000,- Kč. Příští rok, pokud opět nezískáme dotaci, máme zájem pokračovat stejným způsobem.