Žádost o pomoc – černé skládky – odpadové hospodářství

Vážení občané obce Úherec a okolí,
Obecní úřad Úherce se na Vás obrací s prosbou o pomoc při odhalování lidí a firem, které v blízkosti obce zakládají černé skládky. Za úklid obec vynakládá nemalé finanční prostředky, které by se nechaly mnohem užitečněji využít. 
Pokud uvidíte lidi, kteří vyhazují okolo Úherec odpad, zapamatujte si prosím státní poznávací značku auta a zavolejte starostovi obce na telefonní číslo 724 179 180. Za pomoc při odhalování znečišťovatelů přírody v okolí Úherec Vám předem děkuji.
Pro Úherecké občany pak připomínám, že obec provozuje plato na organický odpad ze zahrad a plato na větve. Najdete je při cestě směrem k Velkému rybníku. Každou středu od 15:00 do 17:00 je otevřena obecní stodola, ve které mohou občané Úherec odevzdat ojeté pneumatiky, elektrospotřebiče, kovový odpad, objemný odpad a nebezpečný odpad. Na Obecním úřadě a v Koloniálu na Výsluní jsou sběrné nádoby na použité monočlánky a baterie. Na Návsi jsou pak sběrné nádoby na sklo, papír a plasty. 
Veškeré tyto odpady likviduje obec pro občany Úherec bezplatně.
Prosím, pomozte udělat Obec Úherce ještě čistější, než je nyní.