Hornický den Zbůch 28. 9. 2019

Hornictví mělo na Plzeňsku dlouholetou tradici, na kterou se v dnešní době téměř zcela zapomnělo. Kdo z mladších ví, kolik v jeho okolí bylo vůbec šachet, jakou historií si prošly a kolik krve bylo prolito třeba při Nýřanské hornické stávce 19. 5. 1890, do které šlo na 5226 havířů a dělníků na 17 ti dolech u sedmi těžařských společností.
I Úherce mají historickou hornickou minulost. Je prokázáno, že nejstarším dolem na Nýřansku je důl sv. Barbara, který se nacházel mezi Úhercemi a Zbůchem u železniční trati Plzeň-Domažlice. Na této šachtě se dolovalo uhlí již v roce 1829.
Aby historie hornictví nebyla zapomenuta, uskutečnil Hornicko-historický spolek západočeských uhelných dolů spolu se sponzory 5. Den horníků. Akce se konala 28. září 2019 ve Zbůchu a měla bohatý program.
Slavnostní průvod od vlakového nádraží byl odstartován píšťalami historické parní lokomotivy ve 13:00 hod. Následně byl před ZUD odhalen památník kamarádům horníkům, kteří zemřeli při dobývání černého uhlí na Nýřansku a Radnicku. Slavnostně bylo otevřeno i Hornické muzeum, které vzniklo v areálu ZUD Zbůch. Dále pak po projevech bylo provedeno stužkování praporů, odměnění některých horníků, kteří nejvíce přiložili ruku k dílu při realizaci muzea a úpravě areálu ZUD Zbůch. Jedním z bodu programu byl příjezd klubu automobilových veteránů a ukázková hasičská technika. Kulturní program zakončila a volnou zábavou doprovázela hudební skupina MY DVA.
Všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, která oživuje povědomí o historii hornictví, patří velký dík.