IV. vánoční zpívání 2022

Po dvouleté kovidové pauze se v kostele sv. Josefa opět uskutečnilo již IV. vánoční zpívání a to v neděli 18. 12. 2022.
I tento ročník přitáhl velkou pozornost obyvatel Úherec a blízkého okolí, což se projevilo na účasti. Účinkujících včetně diváků bylo 200, což je velmi pěkná účast. Tento rok již nevystupovaly žákyně ZŠ z Plzně, ale pouze maminky a děti z Úherec a okolí. Program zahájili dva dudáci z hudební skupiny JIM Band Tlučná. Následovalo přivítání z úst Barborky Tvrdíkové a poté již přišel samotný pěvecký program. Ten byl odměněn hlasitým potleskem.
I letošní ročník secvičovala paní Jana Vacátková, za což jí patří velké poděkování. Na organizaci a přípravě akce se dále podíleli manželé Hoškovi a Vlasta Blažek. Bohaté občerstvení nejvyšší kvality zajistili manželé Karáskovi. Poděkování patří i Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích za propůjčení kostela pro tento koncert. Do kasičky u vstupu se vybralo 5 500,- Kč, které budou použity na rekonstrukci kostela sv. Josefa. Akce dopadla na jedničku a již nyní se můžeme těšit na další ročník vánočního zpívání.