Maškarní ples pro děti 2024

V neděli 28. 1. 2024 se v Kulturním domě Úherce uskutečnil tradiční Maškarní ples pro děti. Toho se účastnilo kolem 25 dětí a stejný počet rodičů a prarodičů.
Hlavní postavou byl šašek v podání Jiřky Cochlarové, který zapojil děti do nejrůznějších soutěží a tancování a celým pořadem je provázel. Soutěžilo se v nejrůznějších disciplínách jako je pojídání kobližku bez pomocí rukou, tancování s balonkem, nebo přemisťování lentilky pomocí brčka. Proběhla i dětská tombola. Na konci celého programu komise z řad rodičů vybrala 3 nejhezčí masky, které byly oceněny.
Za příjemně prožité nedělní odpoledne patří poděkování Jiřce Cochlarové a Pavlíně Karáskové, které celou akci zajišťovaly. Sponzorem akce byla jako vždy Obec Úherce.