Pálení čarodějnic 2023

Poslední dubnovou akcí a první květnovou akcí je pálení čarodějnic a májka. Proč oslava jara dva dny? No proto, že hodně lidí čekalo na půlnoc ze 30. 4. na 1. 5. 2023, aby naplnili poslání lásky polibkem pod rozkvetlou větví. Ale od začátku.
Přípravy na tuto akci začínají mnohem dříve. Nákupem masa, krepáků a spousty dalších věcí nezbytných pro hladký průběh akce. Nejtěžším úkolem je však vybrat ten správný smrk v lese a v pořádku ho dopravit na Náves do Úherec. Tohoto úkolu se jako vždy zhostil sbor dobrovolných hasičů v počtu dvanácti mužů. 30. 4. od 14:30 začínají hlavní práce. Oloupanou májku je třeba ozdobit, natočit tím správným směrem a ukotvit jí prvním svorníkem k betonovému podstavci. Největším problémem je májku zvednout a zajistit jí ve správné poloze. Tentokrát jsme použili vysokozdvižný vozík Davida Tvrdíka a obecní Multicar. 25 m dlouhá májka má svou váhu a nemůže se nic opomenout. Po pár minutách podpírání a přendávání májka stála. Pak už jen vládla dobrá zábava a k té patří něco na zub. Dušené maso zajistili pro občany zcela zdarma hasiči a obec přispěla párky rovněž zdarma.
O děti se pak starala Pavlína Karásková. Děti si zasoutěžily, prolétly se na koštěti a vyrobily a oblékly čarodějnici, kterou pak na hranici upálily.
Přesto, že bylo docela chladno, přišlo kolem 100 lidí, což je dobře. Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli.