Setkání rodáků Úherec

Historicky čtvrté setkání rodáků Úherec se uskutečnilo 23. září 2023 v Kulturním domě Úherce. Hranicí pro účast bylo dovršení 60 let věku, což byl ročník 1963.Na svá dětská léta a život v obci v mládí si přišlo zavzpomínat 42 rodáků, což je o 8 více, než na setkání před 7mi lety. A po tolika letech bylo opravdu o čem si povídat. A jak to bývá na takových srazech po tolika letech, nejdůležitější je propátrat důkladně svoji paměť, abychom si na všechny spolužáky z ročníku a ročníků okolních vzpomněli. Pomůckou byly zvětšené fotografie z mateřské školky v Úhercích, ale i tak to byla krásná rozcvička na mozek.
A aby se rodáci v Úhercích dobře cítili, doprovázela setkání celý večer k poslechu i tanci hudba, kterou Obec Úherce sponzorovala spolu s občerstvením.Za hezky strávené odpoledne je třeba poděkovat organizátorce akce Anně Mrázkové.